SYSTEMY SOLARNE

Energia słońca do ogrzewania ciepłej wody użytkowej

Zestawy systemów solarnych

SIRIUS 220

Zestaw ze zbiornikiem o pój. 220 l z dwiema wężownicami przystosowany do współpracy z kotłem co. Założenia: 2-3 osoby Elementy zestawu: 2 kolektory płaskie SIRUS, grupa pompowa, złączki elastyczne, solarny zestaw do podłączenia naczynia, naczynie przeponowe 18!, regulator solarny, odpowietrznik solarny, czwórnik pod odpowietrznik i kapilarę na czujnik temperatury, kapilara na czujnik temperatury, wymiennik MEGA Solar 220 l, przewody 1 m do połączenia wymiennika i grupy pompowej, płyn solarny 20 l, nypel 3/4, 2 zaślepki 3/4

Cena netto - 6 490,00 [PLN]

------------------------------------------

SIRIUS 300

Zestaw ze zbiornikiem o pój. 300 l z dwiema wężownicami przystosowany do współpracy z kotłem c.o. Założenia: 4-5 osób Elementy zestawu: 3 kolektory płaskie SIRIUS, grupa pompowa, złączki elastyczne, solarny zestaw do podłączenia naczynia, naczynie przeponowe 24l, regulator solarny, odpowietrznik solarny, czwórnik pod odpowietrznik i kapilarę na czujnik temperatury, kapilara na czujnik temperatury, wymiennik MEGA Solar 300 l, przewody 1 m do połączenia wymiennika i grupy pompowej, płyn solarny 20 l, nypel 3/4, 2 zaślepki 3/4

Cena netto - 7 690,00 [PLN]

------------------------------------------

SIRIUS PLUS 220

Zestaw ze zbiornikiem o pój. 220 l z dwiema wężownicami przystosowany do współpracy z kotłem c.o. Założenia: 2-3 osoby Elementy zestawu: 2 kolektory płaskie SIRIUS PIUS, grupa pompowa, złączki elastyczne, solarny zestaw do podłączenia naczynia, naczynie przeponowe 18 l, regulator solarny, odpowietrznik solarny, czwórnik pod odpowietrznik i kapilarę na czujnik temperatury, kapilara na czujnik temperatury, wymiennik MEGA Solar 220 l, przewody l m do połączenia wymiennika i grupy pompowej, płyn solarny 201, nypel 3/4, 2 zaślepki 3/4

Cena netto - 6 920,00 [PLN]

------------------------------------------

SIRIUS PLUS 300

Zestaw ze zbiornikiem o pój. 300 l z dwiema wężownicami przystosowany do współpracy z kotłem c.o. Założenia: 4-5 osób Elementy zestawu: 3 kolektory płaskie SIRIUS PIUS, grupa pompowa, złączki elastyczne, solarny zestaw do podłączenia naczynia, naczynie przeponowe 24 l, regulator solarny, odpowietrznik solarny, czwórnik pod odpowietrznik i kapilarę na czujnik temperatury, kapilara na czujnik temperatury, wymiennik MEGA Solar 300 l, przewody l m do połączenia wymiennika i grupy pompowej, płyn solarny 201, nypel 3/4, 2 zaślepki 3/4

Cena netto - 6 920,00 [PLN]

------------------------------------------

HEVELIUS 220

Zestaw ze zbiornikiem o pój. 220 l z dwiema wężownicami, przystosowany do współpracy z kotłem co. Zastosowanie: gospodarstwo domowe 2-3 osobowe. Elementy zestawu: 1 kolektor HEVELIUS SCM-20 58/1800, komplet uchwytów do montażu kolektora (dach płaski i skośny), grupa pompowa, regulator solarny, solarny zestaw do podłączenia naczynia, naczynie przeponowe 18 l, odpowietrznik solarny, trójnik pod odpowietrznik, 2 Conexy 22x1/2 do przejścia z kolektora na GZ1/2, wymiennik MEGA Solar 220 l, przewody do podłączenia wymiennika z grupą pompową, płyn solarny 20 l.

Cena netto - 6 750,00 [PLN]

------------------------------------------

HEVELIUS 220 PLUS

Zestaw ze zbiornikiem o pój. 220 l z dwiema wężownicami, przystosowany do współpracy z kotłem co. Zastosowanie: gospodarstwo domowe 3-4 osobowe. Elementy zestawu: 2 kolektory HEVELIUS SCM-15 58/1800, komplet uchwytów do montażu kolektora (dach płaski i skośny), grupa pompowa, regulator solarny, solarny zestaw do podłączenia naczynia, naczynie przeponowe 18 l, odpowietrznik solarny, trójnik pod odpowietrznik, 2 Conexy 22x1/2 do przejścia z kolektora na GZ1, wymiennik MEGA Solar 220 l, przewody do podłączenia wymiennika z grupą pompową, płyn solarny 20 l.

Cena netto - 8 100,00 [PLN]

------------------------------------------

HEVELIUS 300

Zestaw ze zbiornikiem o pój. 220 l z dwiema wężownicami, przystosowany do współpracy z kotłem co. Zastosowanie: gospodarstwo domowe 2-3 osobowe. Elementy zestawu: 1 kolektor HEVELIUS SCM-20 58/1800, komplet uchwytów do montażu kolektora (dach płaski i skośny), grupa pompowa, regulator solarny, solarny zestaw do podłączenia naczynia, naczynie przeponowe 18 l, odpowietrznik solarny, trójnik pod odpowietrznik, 2 Conexy 22x1/2 do przejścia z kolektora na GZ1, wymiennik MEGA Solar 220 l, przewody do podłączenia wymiennika z grupą pompową, płyn solarny 20 l.

Cena netto - 8 650,00 [PLN]

------------------------------------------

HEVELIUS 300 PLUS

Zestaw ze zbiornikiem o pój. 300 l z dwiema wężownicami, przystosowany do współpracy z kotłem co. Zastosowanie: gospodarstwo domowe 4-5 osobowe. Elementy zestawu: 2 kolektory HEVELIUS SCM-15 58/1800, komplet uchwytów do montażu kolektora (dach płaski i skośny), grupa pompowa, regulator solarny, solarny zestaw do podłączenia naczynia, naczynie przeponowe 24 l, odpowietrznik solarny, trójnik pod odpowietrznik, 2 Conexy 22x1/2 do przejścia z kolektora na GZ1, wymiennik MEGA Solar 300 l, przewody do podłączenia wymiennika z grupą pompową, płyn solarny 20 l.

Cena netto - 9 900,00 [PLN]

------------------------------------------

HEVELIUS 400

Zestaw ze zbiornikiem o pój. 400 l z dwiema wężownicami, przystosowany do współpracy z kotłem co. Zastosowanie: gospodarstwo domowe 5-6 osobowe. Elementy zestawu: 2 kolektory HEVELIUS SCM-20 58/1800, komplet uchwytów do montażu kolektora (dach płaski i skośny), grupa pompowa, regulator solarny, solarny zestaw do podłączenia naczynia, naczynie przeponowe 35 l, odpowietrznik solarny, trójnik pod odpowietrznik, 2 Conexy 22x1/2 do przejścia z kolektora na GZ1, wymiennik MEGA Solar 400 l, przewody do podłączenia wymiennika z grupą pompową, płyn solarny 20 l.

Cena netto - 10 350,00 [PLN]

--------------------------------------------

HEVELIUS COMBI

Zestaw ze zbiornikiem multiwalentnym o łącznej pój. 750 l, przystosowany do współpracy z kotłem c.o. Zastosowanie: przygotowanie c.w.u. i wspomaganie c.o. w gospodarstwach domowych 3-4 osobowych Elementy zestawu: 3 kolektory HEVELIUS SCM-20 58/1800, komplet uchwytów do montażu kolektorów (dach płaski i skośny), grupa pompowa, regulator solarny, solarny zestaw do podłączenia naczynia, naczynie przeponowe 35 l, odpowietrznik solarny, trójnik pod odpowietrznik, 1 złączka elastyczna, 4 Conexy 22x 1 "do przejścia z kolektora na GZ 1" zbiornik multiwalentny BUZ-750/200.91, przewody do podłączenia wymiennika z grupą pompową, płyn solarny 20 l

Cena netto - 17 550,00 [PLN]

--------------------------------------------

Ceny nie zawierają rurociągu solarnego oraz kosztów instalacji.

--------------------------------------------

Oferta indywidualna

Jeżeli gotowe zestawy systemów solarnych nie sprostają Państwa wymaganiom - prosimy o kontakt. Wspólnie znajdziemy najskuteczniejsze rozwiązania.

Minimalizacja wydatków na C.W.U

Rosnące ceny paliw oraz świadomość ekologiczna społeczeństwa powodują dynamiczny wzrost zainteresowania alternatywnymi źródłami energii. W ogólnym bilansie energetycznym budynku zapotrzebowanie energii na cele centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody stanowią zdecydowaną większość. Przy tak wysokich cenach szczególnie oleju opałowego i gazu koszty na cele grzewcze w dużym stopniu obciążają budżet gospodarstw domowych, spółdzielni, szpitali, szkół itp. Skutecznym sposobem zminimalizowania tych wydatków jest zastąpienie tradycyjnych źródeł ciepła nowymi, ekologicznymi, pozyskującymi tanią energię urządzeniami. Do takich rozwiązań, gwarantujących niskie koszty eksploatacji, zaliczamy kolektory słoneczne, które czerpią energię bezpośrednio z otoczenia. Praca tych systemów nie powoduje degradacji środowiska naturalnego.

Systemy solarne NIBE-BIAWAR

W odpowiedzi na duże zainteresowanie klientów ekologicznymi i tanimi w eksploatacji źródłami energii, firma NIBE-BIAWAR wzbogaciła ofertę handlową o zestawy solarne z kolektorami próżniowymi Solaris i Hevelius oraz z kolektorami płaskimi Sirius i Sirius Plus. Przygotowane pakiety są skomponowane do instalacji ciepłej wody użytkowej dla domów jednorodzinnych. Istnieje możliwość dowolnej rozbudowy instalacji w zależności od indywidualnych potrzeb. Zestaw ma zastosowanie zarówno w nowych jak i w modernizowanych obiektach.

Główne elementy zestawu solarnego to:

* kolektory słoneczne,

* zasobnik solarny,

* grupa pompowa,

* regulator solarny.