Wentylacja mechaniczna

Proponujemy kompleksowe rozwiązania w dziedzinie wentylacji - od projektu do wykonania systemu wentylacji wraz z montażem i rozruchem centrali wentylacyjnej.

Lista produktów

Centrale wentylacyjne VTS Clima.

Kanały wentylacyjne.

Serwis systemów wentylacji

Umowy serwisowe

Proponujemy serwis systemów wentylacji mechanicznej. Serwis obejmuje przeglądy, doraźne naprawy i usuwanie awarii.